ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων και αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή (προστασία από φθορές) και είναι άρτια κατασκευασμένοι ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις για ανύψωση φορτίου έως και 15 τόνων.

Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να σας προτείνει πολλούς τύπους ανελκυστήρων αυτοκινήτων όσο και φορτίων με τους οποίους σας εγγυούμαστε προσωπικά την ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση του αυτοκινήτου ή του φορτίου σας.

 

Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων και αυτοκινήτων: Τύποι

Οι τύποι ανελκυστήρων είναι:

 • Σύστημα στάθμευσης και ανύψωσης αυτοκινήτων, φορτίων
 • Ψαλιδωτοί μηχανισμοί ανύψωσης φορτίων και αυτοκινήτων
 • Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτων και φορτίων με κλασικό τύπο ανελκυστήρα και οι τρόποι ανύψωσης γίνονται είτε υδραυλικά, είτε ηλεκτρομηχανικά

 

Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων και αυτοκινήτων: Χρήσεις

Τα συστήματα αυτά αφορούν ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και προσαρμόζονται ανάλογα, δίνοντας ασφαλείς λύσεις. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε:

 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • πάρκινγκ αυτοκινήτων
 • νοσοκομεία
 • αποθήκες
 • εμπορικά κέντρα
 • μεγάλες εταιρείες

Οι ανελκυστήρες μεγαλών φορτίων και αυτοκινήτων που εγκαθιστούμε καλύπτονται από την νομοθεσία και παραδίδονται μαζί με τη μελέτη της πολεδομίας και το πιστοποιητικό ενώ διαθέτουν σήμανση CE. Η εταιρεία μας παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναγκών μεταφοράς μεγάλων φορτίων.

 

Ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων και αυτοκινήτων: Χαρακτηριστικά

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα μεγάλων φορτίων και αυτοκινήτων είναι:

 • Δυνατότητα χρήσης τηλεχειρισμού

 • Λειτουργικότητα χώρου

 • Ποιότητα κατασκευής

 • Ασφάλεια