ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Κατασκευή μεταλλικών φρεατίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή μεταλλικών φρεατίων για οποιοδήποτε κτίριο που δεν περιέχει φρεάτιο. Το φρεάτιο κατασκευάζεται είτε από σιδερένιους δοκούς είτε από αλουμίνιο. Οι διαστάσεις των δοκών είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ανελκυστήρα. Όλες οι κατασκευές μας φέρουν πιστοποιητικά κατασκευής.