ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ

Συστήματα ανύψωσης με κάθισμα

Το σύστημα ανύψωσης με κάθισμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ανάβαση των σκαλοπατιών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε κλιμακοστάσιο τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους καθώς κατασκευάζονται αποκλειστικά για τον χώρο για τον οποίο προορίζονται. Τοποθετούνται σε κατοικίες με ευθεία κλιμακοστάσια ή όπου είναι απαραίτητη η κυκλική διαδρομή. Τα συστήματα ανύψωσης με κάθισμα διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους και καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε χρήστη και την ιδιαιτερότητα της κάθε κατοικίας.